Legal

MoPub-privacybeleid


MoPub, een onderdeel van Twitter, Inc. en Twitter International Company, levert advertentietechnologiediensten waarmee uitgevers van mobiele applicaties ("apps") advertenties in hun apps kunnen tonen en waarmee adverteerders doelgroepen kunnen bereiken die mogelijk zijn geïnteresseerd in hun producten of diensten. De adverentietechnologie van MoPub omvat de MoPub Software Development Kit (MoPub SDK) en Applicatieprogrammeerinterfaces, de MoPub-advertentiebeurs en de MoPub-websites (gezamenlijk de "MoPub-diensten" genoemd).

MoPub werkt met Uitgeverpartners, Adverterende partners, Ondersteunde reclamebemiddelingspartners, Gegevenspartners, en Fraude- en meetpartners (gezamenlijk "MoPub-partners" genoemd) voor het verstrekken van de MoPub-diensten. Tenzij anders aangegeven in onze lijst met partners, zijn MoPub-partners onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens. U kunt de huidige lijst van MoPub-partners waarmee we uw gegevens delen, hier bekijken.

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe MoPub uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt of anderszins verwerkt.

 • Hoofdstuk 1 beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verwerken om advertenties aan te bieden en te personaliseren wanneer u een app met geïntegreerde MoPub-diensten gebruikt en hoe u controle kunt uitoefenen over onze verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Hoofdstuk 2 beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verwerken als u MoPub.com bezoekt.
 • Hoofdstuk 3 beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verwerken als u een Uitgeverpartner of Adverterende partner bent die gebruikmaakt van de MoPub-diensten.

Het laatste hoofdstuk bevat andere belangrijke informatie die van toepassing is op al onze activiteiten op het gebied van persoonsgegevensverwerking. Hier leest u ook hoe u contact met ons kunt opnemen als u ideeën of vragen hebt met betrekking tot dit Privacybeleid.

Hoofdstuk 1: Persoonsgegevens die we verwerken om advertenties aan te bieden en te personaliseren

Persoonsgegevens die we over u verzamelen via apps

We verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u een app met geïntegreerde MoPub-diensten gebruikt. De MoPub-diensten zijn ontworpen om het verzamelen van informatie zoals uw naam, adres of e-mailadres te voorkomen, maar met de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we uw apparaat wel blijven herkennen in verschillende apps. Afhankelijk van waar u woont en uw privacykeuzen, omvatten de persoonsgegevens die we verzamelen, het volgende:

 • Apparaat-id's zoals uw IP-adres, iOS Identifier for Advertising (IDFA), Android-advertentie-ID, of MoPub-specifieke identificatiegegevens.
 • Uw exacte geolocatie, wanneer locatievoorzieningen zijn ingeschakeld voor een app op uw apparaat met geïntegreerde MoPub-diensten. Let op: wanneer locatievoorzieningen niet zijn ingeschakeld in apps met geïntegreerde MoPub-diensten, kunnen we nog steeds informatie over uw locatie afleiden van uw IP-adres.
 • Informatie over u die is verzameld door een Uitgeverpartner en die is gedeeld met MoPub, zoals demografische informatie (bijvoorbeeld uw leeftijd of geslacht) of informatie over uw interesses om de advertenties die we u aanbieden, relevanter te maken.
 • Informatie over uw apparaat, zoals het type en model, de fabrikant, het besturingssysteem (bijvoorbeeld iOS of Android), de naam van de provider, de mobiele browser (bijvoorbeeld Chrome, Safari) en de schermgrootte.
 • Informatie over uw appgebruik, waaronder de apps met geïntegreerde MoPub-diensten op uw apparaat en de versies van deze apps, de app op uw apparaat waarmee een advertentieverzoek wordt ingediend, de tijd waarop u de app gebruikt, uw huidige tijdzone, en het gebruikte type netwerkverbinding (bijv. wifi, mobiel).
 • Informatie over aangeboden, bekeken of aangeklikte advertenties zoals het type advertentie, waar de advertentie is aangeboden, of u er op hebt geklikt, en of u de website van de adverteerder hebt bezocht of de app van de adverteerder hebt gedownload.

Hoe we de persoonsgegevens gebruiken die we over u verzamelen via apps

We gebruiken de persoonsgegevens die we over u verzamelen via apps met geïntegreerde MoPub-diensten, voor de volgende doeleinden:

 • Advertenties aanbieden: Uitgeverpartners in staat stellen advertentie-inventaris aan te bieden in hun apps en Adverterende partners in staat stellen op deze inventaris te bieden en deze te vullen met hun advertenties.
 • Advertenties gebaseerd op interesses: Gegevenspartners en Adverterende partners in staat stellen om uw mogelijke interesses te bepalen en u advertenties aan te bieden op basis van deze interesses. Als u zich buiten de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland bevindt, kan MoPub ook direct een interesseprofiel van u aanmaken om onze Adverterende partners te helpen u de beste advertenties aan te bieden. Het beleid van MoPub staat MoPub-partners niet toe om advertenties te sturen of targeten die zijn gebaseerd op informatie die wij als gevoelig beschouwen of die wettelijk zijn verboden, zoals ras, religie, politiek, seksueel gedrag of gezondheid.
 • Geotargeting: MoPub en Adverterende partners in staat stellen advertenties aan te bieden op basis van uw huidige of eerdere locatie, waaronder via locatiegebaseerde targetingsegmenten die door onze Gegevenspartners zijn aangemaakt.
 • Advertentierapportages en -conversies: Rapporteren van gegevens aan Adverterende partners over wanneer en hoe u hun advertenties hebt gezien of aangeklikt en rapporteren aan Uitgeverpartners wanneer en hoe advertenties zijn getoond en aangeklikt op hun eigendommen.
 • Frequentielimiet: Voorkomen dat u dezelfde advertentie of hetzelfde type advertentie te vaak ziet.
 • Fraudedetectie en -preventie: Ongeldige clicks (of advertentieverzoeken) identificeren en MoPub en Adverterende partners beschermen tegen frauduleus gedrag.
 • Onze diensten leveren en uitvoeren: Gegevens controleren, onderzoeken en analyseren om onze Diensten te onderhouden, beschermen en verbeteren en om te waarborgen dat onze technologieën naar behoren functioneren.

Hoe we de persoonsgegevens delen die we over u verzamelen via apps

We delen persoonsgegevens die we over u verzamelen via apps met geïntegreerde MoPub-diensten, voor de volgende doeleinden:

 • We delen persoonsgegeven met Adverterende partners, zodat zij kunnen bepalen of ze willen bieden op advertentie-inventaris of een advertentie willen aanbieden en de beste advertentie voor u kunnen kiezen op onze mobiele advertentiebeurs en in het bredere advertentie-ecosysteem. Adverterende partners van MoPub zijn verplicht om de informatie die zij ontvangen, te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • We delen persoonsgegevens met Gegevenspartners om demografische en interessesegmenten te creëren met de bedoeling Adverterende partners te helpen de beste advertentie voor u te kiezen op onze mobiele advertentiebeurs en in het bredere advertentie-ecosysteem.
 • We delen persoonsgegevens met Fraude- en meetpartners om ze te helpen met fraudebestrijding, kwaliteit en beveiliging teneinde de veiligheid, beveiliging, privacy en juistheid van de MoPub-diensten en het bredere advertentie-ecosysteem te waarborgen.
 • We delen geaggregeerde informatie met Adverterende partners en Uitgeverpartners om ze te helpen de effectiviteit en waarde van onze Diensten te meten. We voorzien Adverterende partners bijvoorbeeld van rapporten die laten zien hoeveel gebruikers hun advertenties hebben bekeken of erop hebben geklikt. We voorzien Uitgeverpartners ook van rapporten over de typen advertenties die zijn aangeboden voor hun apps.
 • We delen persoonsgegevens met MoPub-partners, zodat ze hun producten en diensten kunnen ontwikkelen en verbeteren voor gebruik op MoPub en in het bredere advertentie-ecosysteem. Uw apparaat-id kan bijvoorbeeld worden gebruikt door een Fraude- en meetpartner om de fraudedetectiediensten te verbeteren die zij aanbieden aan MoPub en andere advertentiebedrijven.
 • We maken gebruik van dienstverleners om functies en diensten aan ons en onze MoPub-partners te leveren in de Verenigde Staten, Ierland en andere landen. We kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen, delen met deze dienstverleners met inachtneming van de verplichtingen van dit Privacybeleid en andere toepasselijke geheimhoudings- en veiligheidsmaatregelen en op voorwaarde dat zij uw informatie alleen gebruiken namens ons en in overeenstemming met onze instructies.

Controle over de verwerking van uw persoonsgegevens voor gepersonaliseerde advertenties

We geven u controle over de typen persoonsgegevens die we over u verzamelen en hoe we deze persoonsgegevens verwerken om uw advertentie-ervaring te personaliseren.

Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

Toestemming: Als u zich bevindt in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, moeten Uitgeverpartners die ons verzoeken om u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden, eerst om uw toestemming vragen voordat MoPub en onze partners uw persoonsgegevens voor dit doeleinde kunnen verwerken. Sommige Uitgeverpartners kunnen ervoor kiezen om uw toestemming voor dit doel te verkrijgen, zelfs als u zich buiten deze regio's bevindt. Als u uw toestemming geeft, verzamelen, gebruiken, delen en verwerken we anderszins alle hierboven beschreven persoonsgegevens voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties die MoPub en onze partners het meest relevant voor u vinden.

Als u besluit dat u geen gepersonaliseerde advertentie-ervaring wilt, zullen wij uw persoonsgegevens niet voor dit doeleinde verwerken. We zullen dan bijvoorbeeld niet uw iOS Identifier for Advertising of Android-advertentie-ID, uw exacte locatiegegevens of uw demografische of interessegegevens verzamelen, gebruiken of delen. We zullen u echter nog wel contextuele advertenties aanbieden. Dit zijn advertenties die zijn gericht op de inhoud of het type app dat u gebruikt (bijvoorbeeld het aanbieden van een advertentie voor een videogame in een gaming-app).

Uw toestemming intrekken: U kunt uw toestemming voor de gepersonaliseerde advertentie-ervaring van MoPub te allen tijde intrekken.

Uitgeverpartners kunnen een optie bieden waarmee u uw toestemming direct binnen een app kunt intrekken. Als u uw toestemming intrekt binnen een app, zullen we de persoonsgegevens van deze app niet meer verzamelen, gebruiken, delen of anderszins verwerken om uw advertentie-ervaring te personaliseren.

Bovendien kunt u uw apparaatinstellingen gebruiken om ons te laten weten dat u uw toestemming voor de gepersonaliseerde advertentie-ervaring van MoPub wilt intrekken voor alle apps op dat apparaat.

 • In iOS kunt u uw toestemming intrekken via de optie 'Beperk reclametracking'.
 • Op Android-apparaten kunt u uw toestemming intrekken via 'Gepersonaliseerde advertenties uitschakelen'.

De volgende keer dat u een app met geïntegreerde MoPub-diensten opent op dit apparaat, treedt de intrekking van uw toestemming in werking en zullen we geen persoonsgegevens van dat apparaat meer verzamelen, gebruiken, delen of anderszins verwerken om uw advertentie-ervaring te personaliseren.

Tenzij we een andere rechtsgrond hebben om uw persoonsgegevens op te slaan, zullen we ook de persoonsgegevens die we over u hebben opgeslagen, verwijderen of de-identificeren binnen 30 dagen nadat u gebruik hebt gemaakt van een van deze methoden om uw toestemming in te trekken. We zullen ook onze huidige MoPub-partners op de hoogte stellen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zodat ook zij, als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens, gevolg kunnen geven aan uw keuze om uw toestemming in te trekken.

Zelfs als u geen toestemming geeft voor een gepersonaliseerde advertentie-ervaring of deze toestemming later intrekt, verwerken wij uw persoonsgegevens nog wel wanneer dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of als dit in ons gerechtvaardigd belang is, zoals hieronder beschreven.

Wettelijke verplichting: We zullen persoonsgegevens waar nodig verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We zullen bijvoorbeeld uw IP-adres registreren om te bepalen in welk land u zich bevindt, zodat we weten of u zich in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevindt, maar we zullen de laatste acht cijfers van uw IP-adres verwijderen voordat we het adres voor dit doel verwerken en we zullen uw volledige IP-adres niet intern delen of bewaren. Als u instemt met onze gepersonaliseerde advertentie-ervaring maar later deze toestemming intrekt, bewaren we toch uw iOS Identifier for Advertising of Android-advertentie-ID van uw apparaat om te registreren wanneer u hebt ingestemd met het verwerken van uw persoonsgegevens en wanneer u deze toestemming hebt ingetrokken. Als onderdeel van het verzoek om uw toestemming in te trekken stellen we ook de iOS Identifier for Advertising of de Android-advertentie-ID van uw apparaat beschikbaar voor onze huidige MoPub-partners, zodat ook zij, als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens, gevolg kunnen geven aan uw keuze om uw toestemming in te trekken.

Gerechtvaardigde belangen: We zullen persoonsgegevens verwerken indien dit nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen, maar beschermen hierbij uw privacy. Zelfs als u niet instemt met een gepersonaliseerde advertentie-ervaring, zullen we bijvoorbeeld nog wel:

 • Een tijdelijke specifieke MoPub-id aanmaken, bewaren en gebruiken om een frequentielimiet in te stellen, zodat u dezelfde contextuele advertentie niet te vaak ziet. Aangezien wij uw privacy willen beschermen, stellen we deze id elke 24 uur opnieuw in en delen we deze niet met MoPub-partners of andere derde partijen.
 • Uw IP-adres sturen naar (en ontvangen van) onze dienstverleners om ongeldige clicks en andere frauduleuze activiteiten op MoPub te detecteren. Aangezien wij uw privacy willen beschermen, verbieden we onze dienstverleners contractueel om deze gegevens te gebruiken voor andere doeleinden en we delen uw volledige IP-adres niet met andere MoPub-partners en bewaren dit ook niet intern.
 • Persoonsgegevens blijven ontvangen van apps die niet zijn bijgewerkt naar de laatste versie van de MoPub SDK. Aangezien wij de continuïteit van onze Diensten willen waarborgen voor onze Uitgeverpartners en gebruikers voldoende tijd willen geven om hun apps bij te werken naar de laatste versie van de SDK, blijven we oudere versies van de SDK ondersteunen gedurende een korte overgangsperiode. Gedurende deze periode blijven we persoonsgegevens ontvangen, waaronder uw iOS Identifier for Advertising of Android-advertentie-ID, van oudere versies van de SDK. Aangezien we uw privacy willen beschermen, bewaren, gebruiken of delen we deze persoonsgegevens echter niet en laten we u alleen contextuele advertenties zien als u een van deze apps gebruikt in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland. Na 31 maart 2019 stoppen we met het tonen van advertenties aan oudere versies van onze SDK in deze landen.

Verenigde Staten en andere landen

Afmelden: Als u zich in de Verenigde Staten of in een ander land buiten de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland bevindt, kunt u er via de relevante apparaatinstellingen voor kiezen om geen gepersonaliseerde advertenties te ontvangen:

 • In iOS kunt u zich afmelden via de instelling 'Beperk advertentietracking'.
 • Op Android-apparaten kunt u zich afmelden via 'Gepersonaliseerde advertenties uitschakelen'.

Als u zich afmeldt via uw apparaatinstellingen, verstuurt MoPub uw voorkeur voor afmelding mee met elk advertentieverzoek dat aan onze Adverterende partners wordt verzonden. Als voorkeuren voor afmelding worden aangegeven via deze instellingen, vereist MoPub dat onze Adverterende partners zich daaraan houden door alleen contextuele advertenties aan te bieden als reactie op dergelijke advertentieverzoeken. Daarnaast verbiedt MoPub dat gegevens in deze advertentieverzoeken worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden of om een profiel van de gebruiker of het apparaat aan te maken.

Inzage, afscherming en rectificatie van persoonsgegevens die we over u verzamelen via apps en bezwaar maken tegen ons gebruik van deze persoonsgegevens

MoPub verzamelt de minimale hoeveelheid persoonsgegevens over u die nodig is om de MoPub-diensten te leveren. Hierdoor hebben we niet voldoende informatie om veilige, geverifieerde inzage te geven in de persoonsgegevens die we over u opslaan of om te bevestigen dat specifieke persoonsgegevens op u betrekking hebben. Als u zich echter in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevindt, kunt u, zoals eerder vermeld, controle uitoefenen over het feit of we doorgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens en te allen tijde een verzoek indienen om deze persoonsgegevens te verwijderen of te de-identificeren door uw toestemming in te trekken. U kunt ook contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Verwijdering

Tenzij we een andere rechtsgrond hebben om uw persoonsgegevens op te slaan, en u zich in de Europese Economische Ruimte, de Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevindt, zullen we de persoonsgegevens die we over u hebben opgeslagen, verwijderen of de-identificeren binnen 30 dagen nadat u uw toestemming hebt ingetrokken.

Privacypraktijken van MoPub-partners

MoPub vereist dat MoPub-partners, die elk onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens zijn, zorgen voor naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving, van het MoPub-beleid voor Uitgeverpartners en van het Beleid voor Adverterende partners, en dat ze u voldoende informeren over hun verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens door MoPub, stemt u ook in met de verwerking van uw persoonsgegevens door de MoPub-partners waarmee we uw gegevens delen. Als u uw toestemming intrekt (als u zich in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevindt) of u afmeldt (indien u zich in de Verenigde Staten of een ander land bevindt), zullen wij ook onze huidige MoPub-partners waarmee we uw gegevens hebben gedeeld, op de hoogte stellen van uw intrekking of afmelding, zodat ook zij, als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken, gevolg kunnen geven aan uw keuze. MoPub-partners kunnen ook andere rechtsgronden hebben voor het verzamelen, gebruiken, bewaren en delen van uw persoonsgegevens. Sommige Uitgeverpartners en Ondersteunde reclamebemiddelingspartners kunnen bijvoorbeeld onderling overeenkomen om uw persoonsgegevens te verwerken voor gepersonaliseerde advertenties op basis van gerechtvaardigde belangen. Hoewel MoPub in deze gevallen niet betrokken is bij de verwerking van uw persoonsgegevens, verplichten onze beleidsregels onze partners ertoe u een zichtbare kennisgeving verstrekken wanneer zij uw persoonsgegevens op deze manier verwerken. 

We raden u aan het beleid van de MoPub-partners te lezen om inzicht te krijgen in hun privacypraktijken, de rechtsgronden voor hun verwerking van uw persoonsgegevens en eventuele aanvullende opties die ze bieden om controle uit te oefenen over deze verwerking.

Kinderen

MoPub staat niet toe dat de MoPub-diensten worden gebruikt om informatie voor gepersonaliseerde advertenties te verzamelen in apps die zijn gericht op kinderen van jonger dan 13. MoPub kan informatie in apps gericht op kinderen verzamelen voor andere doeleinden, bijvoorbeeld het aanbieden van advertenties gebaseerd op contextuele informatie, zoals de inhoud of het type app dat wordt gebruikt (bijvoorbeeld het aanbieden van een advertentie voor een videogame in een gaming-app).

Als u in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woont, moet u ten minste 16 jaar zijn om in te stemmen met de gepersonaliseerde advertentie-ervaring van MoPub. MoPub verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens van personen in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland waarvan wij weten dat ze jonger zijn dan 16 jaar, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of ter ondersteuning van onze gerechtvaardigde belangen, zoals hierboven beschreven.

Hoofdstuk 2: Persoonsgegevens die wij verwerken als u MoPub.com bezoekt

Persoonsgegevens die we verzamelen wanneer u MoPub.com bezoekt

Wanneer u MoPub.com bezoekt, slaan wij automatisch bepaalde persoonsgegevens op in de logbestanden op onze servers. Deze webloginformatie omvat uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, de doorverwijzende pagina, de bezochte pagina's en cookie-informatie. Zoals vele andere websites gebruiken wij webloginformatie en cookies, pixels en vergelijkbare technologieën voor een goede werking van onze websites, om beter te begrijpen hoe deze worden gebruikt, om technische problemen op te lossen, en om uw ervaring op onze websites te verbeteren.

Cookies zijn kleine bestanden die door websites op uw computer worden geplaatst wanneer u op internet surft. Een pixel is een kleine hoeveelheid code op een webpagina en wordt vaak samen met cookies gebruikt. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt vaak uw browserinstellingen veranderen zodat u geen cookies meer accepteert of geen melding meer ontvangt voordat u een cookie accepteert van de websites die u bezoekt. Sommige functies van onze websites, zoals die voor Uitgeverpartners en Adverterende partners, werken mogelijk niet correct als u cookies uitschakelt.

Persoonsgegevens die we delen wanneer u MoPub.com bezoekt

We gebruiken diverse diensten van derde partijen, zoals Google Analytics en Mixpanel, om ons te helpen onze websites goed te laten werken en het gebruik ervan te begrijpen. We kunnen persoonsgegevens, zoals cookie-informatie, delen met deze dienstverleners met inachtneming van de verplichtingen van dit Privacybeleid en andere toepasselijke geheimhoudings- en veiligheidsmaatregelen.

Hoofdstuk 3: Persoonsgegevens die wij verwerken als u een Uitgeverpartner of Adverterende partner bent

Persoonsgegevens die wij verzamelen van Uitgeverpartners en Adverterende partners

Als u een Uitgeverpartner of Adverterende partner wilt worden, wordt u gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, waaronder uw naam, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer en de naam van uw bedrijf. Mogelijk wordt u gevraagd om bepaalde aanvullende persoonsgegevens te verstrekken, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord, als u een MoPub-account wilt registreren. Deze informatie wordt gebruikt om de MoPub-diensten te leveren en om informatie over de MoPub-diensten te versturen. Als u zich wilt afmelden voor deze promotionele informatie, kunt u de instructies in onze promotionele e-mails volgen.

Als u een Uitgeverpartner bent, wordt u ook gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken via onze externe betalingsverwerker, zodat we betalingen aan u kunnen verrichten.

We verzamelen ook webloginformatie wanneer u onze uitgever- en adverteerderportals op MoPub.com gebruikt zoals uitgelegd in Hoofdstuk 2.

Inzage in en rectificatie van uw persoonsgegevens als Uitgeverpartner of Adverterende partner

We bieden u accounttools voor inzage in en rectificatie en wijziging van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt met betrekking tot uw account als Uitgeverpartner of Adverterende partner. Als u uw account wilt verwijderen, logt u in bij de uitgever- of adverteerderportal op MoPub.com en volgt u de instructies voor het indienen van een verzoek om uw account te verwijderen. Tenzij we een andere rechtsgrond hebben om uw persoonsgegevens op te slaan, zoals het voldoen aan fiscale of boekhoudwetten, zullen we de opgeslagen persoonsgegevens verwijderen of de-identificeren naar aanleiding van uw verzoek om uw account te verwijderen.

Persoonsgegevens die we delen en verstrekken over onze Uitgeverpartners en Adverterende partners

We kunnen persoonsgegevens over u verstrekken wanneer dit nodig is om de MoPub-diensten te leveren, bijvoorbeeld voor verzoeken of verificatie in verband met een account, of om het gebruik van bepaalde functies van onze mobiele advertentiebeurs mogelijk te maken. We kunnen ook informatie delen binnen onze groep van bedrijven om hun of onze diensten te leveren, begrijpen of verbeteren.

Andere belangrijke informatie

Recht, Schade en Algemeen belang

Niettegenstaande mogelijke tegenstrijdigheden met dit Privacybeleid of de controlemiddelen die we anderszins aan u aanbieden, kunnen we informatie bewaren of verstrekken als we van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een wet, voorschrift, juridische procedure of verzoek van de overheid; om de rechten of veiligheid van een persoon te beschermen; om fraude, beveiliging of technische kwesties aan te pakken; of om rechten of eigendommen van MoPub of MoPub-partners te beschermen.

Overdracht van eigendom

Indien we betrokken zijn bij een faillissement, fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden verkocht of doorgegeven als onderdeel van deze transactie. Dit Privacybeleid is van toepassing op uw persoonsgegevens die worden doorgegeven aan de nieuwe entiteit.

Aanvullende informatie of ondersteuning

Ideeën of vragen over dit Privacybeleid? Laat het ons weten door hier contact met ons op te nemen of door schriftelijk contact op te nemen op het toepasselijke adres, zoals hieronder beschreven.

Als u in de Verenigde Staten woont, is Twitter, Inc. de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, Het adres is:

Twitter, Inc.
Attn: Privacy Policy Inquiry
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Als u buiten de Verenigde Staten woont, is Twitter International Company de verwerkingsverantwoordelijke. Het adres is:

Twitter International Company
Attn: Data Protection Officer
One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 IERLAND

Als u zich in de Europese Economische Ruimte of EVA-landen bevindt, kunt u hier vertrouwelijk contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming van Twitter. Als u zorgen hebt over hoe we uw informatie gebruiken (en zonder afbreuk te doen aan uw andere rechten), kunt u zich wenden tot uw lokale toezichthoudende autoriteit of de leidende toezichthoudende autoriteit van Twitter: de Data Protection Commissioner in Ierland. U vindt hun contactgegevens hier.

Onze wereldwijde activiteiten en het Privacyschild

Wij zijn wereldwijd actief om u onze diensten te kunnen leveren. Indien uw nationale wetgeving dit toestaat, geeft u ons toestemming om uw gegevens door te geven naar, en op te slaan en te gebruiken in de Verenigde Staten, Ierland en elk ander land waar wij actief zijn. In sommige landen waaraan wij persoonsgegevens doorgeven, kunnen de wetten en regels omtrent privacy en gegevensbescherming en wanneer overheidsinstanties toegang hebben tot gegevens verschillen van die in uw land. Hier vindt u meer informatie over onze wereldwijde activiteiten en gegevensdoorgifte.

Wanneer we persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Unie of EVA-landen, zorgen we voor een geschikt niveau van bescherming van de rechten van de betrokkenen op basis van de geschiktheid van de wetten omtrent gegevensbescherming van het ontvangende land, de contractuele verplichtingen van de ontvanger van de gegevens (modelclausules kunnen worden opgevraagd zoals hieronder beschreven), of de beginselen van het EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschild.

Twitter Inc. voldoet aan de beginselen van het EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschild (de "Beginselen") wat betreft het verzamelen, gebruiken, delen en bewaren van persoonsgegevens uit de Europese Unie en Zwitserland, zoals beschreven in onze EU-VS-privacyschildcertificering en Zwitserland-VS-privacyschildcertificering.

Als u een klacht hebt met betrekking tot het Privacyschild, kunt u hier contact met ons opnemen. Als onderdeel van onze deelname aan het Privacyschild, zullen wij, als u een geschil met ons hebt over onze naleving van de Beginselen, proberen dit op te lossen via onze interne klachtenprocedure, of via de onafhankelijke geschillenbeslechtingsinstantie JAMS, en, onder bepaalde voorwaarden, via de Privacyschild arbitrageprocedure.

Deelnemers aan het Privacyschild zijn onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de US Federal Trade Commission en andere bevoegde wettelijke instanties. In bepaalde omstandigheden kunnen deelnemers aansprakelijk zijn voor de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU of Zwitserland aan derde partijen buiten de EU en Zwitserland. Hier vindt u meer informatie over het EU-VS-privacyschild en Zwitserland-VS-privacyschild.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid te allen tijde aanpassen. De meest recente versie van het beleid zal van toepassing zijn op onze verwerking van uw persoonsgegevens en altijd beschikbaar voor zijn voor raadpleging op https://www.mopub.com/privacy. Als we in dit beleid wijzigingen aanbrengen die wij van wezenlijk belang vinden, zullen wij u informeren via een banner op deze website of, indien u een Uitgeverpartner of Adverterende partner bent, via een e-mail naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld. Door een app met geïntegreerde MoPub-diensten te blijven gebruiken nadat de veranderingen in werking zijn getreden, stemt u ermee in om gebonden te zijn aan het bijgewerkte Privacybeleid.

Dit beleid treedt in werking op: 9 augusta 2018