Legal

MoPub-beleid voor Uitgeverpartners

Inleiding

Als u gebruik wilt maken van de MoPub-diensten, moet u zich houden aan het volgende beleid (vroeger het "MoPub-beleid voor Aanbodpartners" genoemd), de Algemene voorwaarden van MoPub, en de overeenkomsten die u bent aangegaan met MoPub, indien van toepassing. Als u zich hier niet aan houdt, hebben we het recht om uw account op te schorten of andere passende maatregelen te nemen, zoals uiteengezet in de sectie Handhaving hieronder, en zoals aangegeven in de overeenkomsten die u bent aangegaan met MoPub, het beleid van MoPub, en de Algemene voorwaarden van MoPub.

Houd er rekening mee dat we ons beleid op elk gewenst moment kunnen wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van het hier gepubliceerde beleid en dit na te leven.

Als u vragen hebt over onze beleidsrichtlijnen, neem dan contact op met uw Accountteam of raadpleeg policy@mopub.com.

Beleid

I. Privacyverplichtingen

Vereisten voor kennisgeving en keuzen

Privacybeleid: Uitgeverpartners die gebruikmaken van de MoPub-diensten, moeten een rechtsgeldig privacybeleid op een duidelijke manier publiceren en naleven. Uitgeverpartners moeten zich houden aan alle toepasselijke wetgeving, waaronder wetten met betrekking tot privacy en gegevensbescherming, en rekening houden met alle toepasselijke zelfregulerende reglementen die van toepassing zijn op hun apps, distributie, gegevensverwerking en bedrijfsvoering. Indien Uitgeverpartners gebruikmaken van MoPub om toegang te krijgen tot diensten van derde partijen, zoals Ondersteunde advertentiebemiddelingspartners of vice versa, moeten Uitgeverpartners zich ook houden aan het beleid van deze entiteiten voor zover dit niet in strijd is met het beleid van MoPub.

Toestemming: Uitgeverpartners moeten de gebruikers van de Uitgeverpartner een zichtbare kennisgeving verstrekken over de reikwijdte van het verzamelen, gebruiken, delen of anderszins verwerken van gegevens door MoPub- en MoPub-partners voor gepersonaliseerde reclamedoeleinden, met inbegrip van bijvoorbeeld apparaat-id's, locatie-informatie en demografische en interessegegevens, en waar nodig daarvoor rechtsgeldige toestemming verkrijgen van de gebruikers van de Uitgeverpartner. Uitgeverpartners moeten via een actieve handeling toestemming verkrijgen voor het verzamelen van locatiegegevens en het delen van dergelijke gegevens met MoPub.

Als u gepersonaliseerde advertenties wilt aanbieden aan gebruikers in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (met de beperkte uitzondering beschreven in onderstaande sectie 'Gebruik van gerechtvaardigde belangen door Uitgeverpartners'), moet u de toestemming weergeven en verkrijgen via de toestemmingsoplossing van de MoPub SDK, tenzij u een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst met MoPub hebt die specifiek betrekking heeft op het verkrijgen van toestemming van gebruikers in de EU.

Gebruik van gerechtvaardigde belangen door Uitgeverpartners: MoPub baseert zich niet op gerechtvaardigde belangen om persoonsgegevens te verwerken voor gepersonaliseerde advertenties of om persoonsgegevens te delen met Adverterende partners. Uitgeverpartners en Ondersteunde reclamebemiddelingspartners kunnen echter onderling, via een afzonderlijke overeenkomst, besluiten om gerechtvaardigde belangen te gebruiken als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel, en Uitgeverpartners kunnen de MoPub SDK gebruiken om deze overeenkomst te signaleren door een vlag te sturen naar hun gekozen Ondersteunde reclamebemiddelingspartners. In deze gevallen worden alle persoonsgegevens rechtstreeks verwerkt door de Uitgeverpartner en Ondersteunde reclamebemiddelingspartners via de SDK van de Ondersteunde reclamebemiddelingspartner, en MoPub verwerkt hierbij geen persoonsgegevens. Als Uitgeverpartners en Ondersteunde reclamebemiddelingspartners de vlag voor gerechtvaardigde belangen van de MoPub SDK willen gebruiken, moeten ze gebruikers een zichtbare kennisgeving verstrekken over het gebruik van gerechtvaardigde belangen voor gepersonaliseerde advertenties, maar gerechtvaardigde belangen kunnen niet worden gebruikt wanneer een gebruiker de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor gepersonaliseerde advertenties positief heeft bevestigd, geweigerd of ingetrokken.

Privacyinformatie en afmeldopties: Uitgeverpartners moeten de vereiste opties voor informatie en privacy toevoegen aan alle op interesses gebaseerde bedrijfseigen advertenties, zodat gebruikers zich kunnen afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties, en ze mogen de zichtbaarheid of functionaliteit van opties voor afmelden in verband met privacy niet verwijderen uit en niet verhullen in creatief advertentiemateriaal dat wordt weergegeven in hun apps.

Beloonde video: Uitgeverpartners moeten rechtsgeldige toestemming van de gebruiker verkrijgen voor het doorsturen van klant-id's naar MoPub om beloonde videoadvertenties te vergemakkelijken. Dergelijke id's mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor het belonen van de gebruiker voor de uitvoering van video's.

Macro's: Uitgeverpartners mogen macro's niet gebruiken voor het verzamelen of laten verzamelen van persoonsgegevens (met inbegrip van apparaat-id, IP-adres, sleutelwoorden met persoonsgegevens of locatiegegevens) van gebruikers van de Uitgeverpartner die zich in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevinden.

Eerbiedigen van privacykeuzen: Uitgeverpartners moeten alle privacykeuzen voor gebruikers of apparaten eerbiedigen die door MoPub of anderszins aan Uitgeverpartners zijn bekendgemaakt, met inbegrip van de keuzen die reclametracking, leeftijdsclassificatie en dergelijke beperken.

Internationale doorgifte: Uitgeverpartners moeten hun gebruikers in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland een duidelijke kennisgeving verstrekken over de rechtsgronden waarop zij zich baseren voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten deze landen, met inbegrip van de Verenigde Staten en eventuele andere landen waar MoPub en MoPub-partners actief zijn, en zij moeten dergelijke gebruikers er verder van op de hoogte stellen dat de wetten over privacy- en gegevensbescherming in sommige van deze landen kunnen verschillen van de wetten in het land waar deze gebruikers wonen.

Verbod op gevoelige persoonsgegevens

Targeting op basis van demografische gegevens/interessetargeting: Uitgeverpartners moeten demografische of op interesses gebaseerde targetinggegevens verzenden in de specifieke velden voor dergelijke gegevens, zoals beschreven in de technische documentatie van MoPub. Uitgeverpartners mogen geen persoonsgegevens, met inbegrip van demografische of op interesses gebaseerde targetinggegevens, opnemen in velden die zijn bedoeld voor contexttargeting (zoals targeting op basis van de inhoud van de app).

Gevoelige persoonsgegevens: Uitgeverpartners mogen in de gegevens die zij delen met MoPub, geen persoonsgegevens opnemen over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische gezindheid of overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, seksueel gedrag of seksuele geaardheid, strafblad of verdenkingen van een strafbaar feit, genetische gegevens of biometrische gegevens, noch mogen zij enige functie of functionaliteit van MoPub gebruiken om dergelijke gegevenscategorieën te verzenden, te traceren, af te leiden of te identificeren.

Verbod op persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar

Uitgeverpartners die de MoPub-dienst gebruiken, moeten zich houden aan de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA") bij het verzamelen en gebruiken van "Persoonlijke informatie" (zoals gedefinieerd door COPPA) van kinderen jonger dan 13 jaar, dat wil zeggen 12 jaar en jonger.

Uitgeverpartners die zich registreren via deze website, mogen MoPub geen gegevens verstrekken van eindgebruikers jonger dan 13 jaar. Uitgeverspartners mogen zich via deze website niet registreren voor MoPub-diensten als een van hun apps: (1) is gericht op kinderen onder de 13 jaar (zelfs als kinderen niet de primaire doelgroep van de app zijn), of (2) informatie verzamelt van kinderen van wie Uitgeverpartners weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar.

Indien geen afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst met MoPub voorhanden is die specifiek verband houdt met COPPA en op kinderen gerichte apps, en als een van de apps van een Uitgeverpartner is ontworpen voor, of informatie doorgeeft die bewust is verkregen van, kinderen jonger dan 13 jaar, dan schendt die Uitgeverpartner dit beleid en de Algemene voorwaarden van MoPub, en kan het account van die Uitgeverpartner onmiddellijk worden beëindigd. Uitgeverpartners moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten voor het verzamelen en gebruiken van gegevens van kinderen in andere rechtsgebieden waar zij eindgebruikers hebben.

II. Inhoudsbeperkingen

Verboden inhoud

Uitgeverpartners van wie de apps de hieronder vermelde verboden inhoudscategorieën bevatten of die inhoud bevatten die is verboden in het Twitter Ads-beleid, of die de MoPub-diensten gebruiken om te adverteren tegen dergelijke inhoudscategorieën, zijn verboden in de MoPub Marketplace (opmerking: elke inhoudscategorie bevat een link naar het relevante Twitter Ads-beleid met gedetailleerde informatie over het type verboden inhoud).

We raden Uitgeverpartners aan om de informatie in de bovenstaande links te bekijken en te controleren of hun apps geen van de hierin vermelde categorieën bevatten. Hebt u twijfels of vragen over Verboden inhoud? Neem dan contact op met uw MoPub-accountteam of raadpleeg policy@mopub.com.

Verboden inhoud voor minderjarigen

Naast de hierboven vermelde Verboden inhoud mogen Uitgeverpartners de MoPub-diensten niet gebruiken om de volgende producten of diensten aan te bieden aan gebruikers jonger dan 18, of in een app die is gericht aan gebruikers onder de 18 jaar:

 • Alcoholische dranken en bijbehorend toebehoren
 • Wapens, munitie of training in/certificering van wapens, en gerelateerd nieuws of gerelateerde informatie
 • Projectielen, BB of luchtdrukpistolen/-wapens
 • Vuurwerk
 • Spuitverf of etscrème waarmee eigendommen kunnen worden beschadigd
 • Tabaks- of tabakstoebehoren, waaronder elektronische sigaretten
 • Gereguleerde stoffen en toebehoren
 • Benodigdheden voor drugsgebruik
 • Substanties/materialen die Salvia divinorum of Salvinorine A bevatten
 • Voedingssupplementen
 • Bruinen in een UV-zonnebank
 • Gokproducten en -diensten, waaronder loterijen, casino's, enzovoort.
 • Body branding, zoals tatoeage, piercing of permanente cosmetica
 • Seksuele inhoud of inhoud voor volwassenen
Beperkte inhoud

Apps van Uitgeverpartners met de hieronder vermelde beperkte inhoud of de beperkte inhoud in het Twitter Ads-beleid kunnen worden toegestaan indien ze beschikken over de relevante controlemiddelen en mechanismen om te voorkomen dat ze:

1. worden gebruikt in landen waar ze verboden zijn volgens toepasselijke wet- en regelgeving; en

2. worden getoond aan gebruikers onder de vereiste wettelijke leeftijd; en

3. het beleid van Twitter overtreden met betrekking tot beperkte inhoud zoals vermeld in het Twitter Ads-beleid.

 • Inhoud met betrekking tot alcohol:
  • IAB8-5 (Cocktails/bier), IAB8-18 (Wijn)
 • Financiële diensten:
  • IAB13-1 (Beleggen voor beginners), IAB13-2 (Krediet/debet en leningen), IAB13-4 (Financiële planning), IAB13-5 (Hedgefonds), IAB13-6 (Verzekeringen), IAB13-7 (Beleggen), IAB13 -8 (Beleggingsfondsen), IAB13-9 (Opties), IAB13-10 (Pensioenplanning), IAB13-11 (Aandelen)
 • Inhoud met betrekking tot kansspelen:
  • Loterijen, online loterijen, loterijaggregators en loterijvergelijkingswebsites: IAB3-7 (Overheid)
  • Gokproducten, online gokken, online casino's, sportweddenschappen, gokgerelateerde software: IAB9-7 (Kaartspellen)
 • Gezondheids- en farmaceutische producten en diensten:
  • IAB7-5 (Alternatieve geneeskunde)
 • Politieke campagnes:
  • IAB11-4 (Politiek)

Neem contact op met uw MoPub-accountteam of raadpleeg policy@mopub.com als u vragen hebt over de categorieën van Beperkte inhoud die hier worden genoemd.

III. Naleving van de voorwaarden van derde partijen

De apps, distributie, gegevensverwerking en zakelijke praktijken van Aanbodpartners moeten voldoen aan de van toepassing zijnde:

 • contractuele voorwaarden, licenties, beleidsregels en richtlijnen van derde partijen;
 • wetten, toestemmingen of bekendmakingen die zijn vereist door de integratie van technologieën van derden in combinatie met de MoPub-diensten, zoals voor metingen, zichtbaarheid of fraudedetectie;
 • intellectuele-eigendomsrechten en licentiebeperkingen; en
 • vereisten van wet- en regelgeving en zelfreguleringsmechanismen, enzovoort die van toepassing zijn op hun advertenties, apps, sites, distributie, gegevensverwerking en zakelijke praktijken.

IV. Technische vereisten

 • Ongeldige weergaven en clicks zijn verboden. Weergaven van en clicks op advertenties moeten het resultaat zijn van legitieme activiteiten van menselijke gebruikers.
 • Inhoud en apps van Aanbodpartners en het gebruik van het MoPub-platform door Aanbodpartners die de werking van het MoPub-netwerk of de normale werking van het apparaat van een eindgebruiker belemmeren, of anderszins een veiligheids- of beveiligingsrisico vormen voor het MoPub-platform, onze klanten of onze eindgebruikers, zijn verboden.
 • Aanbodpartners moeten de volgende informatie verstrekken bij elk advertentieverzoek dat via de MoPub SDK wordt verzonden:
  • Advertising Identifier (AdID of IDFA) of andere apparaat-id (bijvoorbeeld ANDROID_ID) (Opmerking: deze informatie wordt niet verzameld door de MoPub SDK als een gebruiker in de EU niet instemt met de gepersonaliseerde advertentie-ervaring van MoPub).
  • Advertentie-eenheid-id, toegewezen aan de juiste app die door de eindgebruiker wordt gebruikt
  • Toepasselijke indicatoren voor het uitschakelen van tracking, het beperken van reclametracking, en/of COPPA-voorschriften, voor zover verstrekt door het apparaat, de app of de eindgebruiker.

V. Bètaversies

MoPub kan, naar eigen goeddunken en na toestemming door de Uitgeverpartner (met inbegrip van toestemming gegeven via e-mail of in de UI van MoPub), Uitgeverpartner af en toe als eerste toegang geven tot niet-algemeen beschikbare alfa- en bètaversies, onderzoeken, pilots, marketingdiensten en/of andere programma's ("Bètaversie(s)"). Bètaversies en alle informatie, gegevens of inzichten die worden verstrekt in verband met Bètaversies, zijn vertrouwelijke informatie van MoPub. Bètaversies worden geleverd 'in de huidige staat' en zonder enige vorm van garantie, en MoPub wijst uitdrukkelijk alle expliciete of impliciete garanties in verband daarmee af. MoPub is niet verplicht om Uitgeverpartner toegang tot of blijvende toegang tot Bètaversies te geven. Het gebruik van of de deelname aan Bètaversies door Uitgeverpartner is op eigen risico van de Uitgeverpartner en kan afhankelijk zijn van aanvullende voorwaarden en bepalingen, zoals naar eigen goeddunken bepaald door MoPub.

VI. Vertrouwelijkheid van marktprijzen

Alle prijsinformatie is vertrouwelijk en Uitgeverpartners mogen geen prijsinformatie delen met andere partijen dan MoPub, behalve zoals uitdrukkelijk aangegeven door MoPub. MoPub behoudt zich het recht voor om alle deelname aan Marketplace te beëindigen als deze vertrouwelijkheid wordt geschonden.

Het hoogste bod wint mogelijk niet altijd een veiling, bijvoorbeeld wanneer een koper, verkoper of MoPub vereisten voor biedingsvoorwaarden specificeert, of uitzonderingen opgeeft voor wie inventaris mag kopen. MoPub Marketplace maakt transacties in realtime mogelijk en biedingen en aanbiedingen kunnen gelijktijdig meedingen tegen meerdere andere biedingen en aanbiedingen.

MoPub biedt geen garantie met betrekking tot het aantal weergaven van advertenties, de timing van dergelijke weergaven of het bedrag van de daaruit voortvloeiende betalingen.

Handhaving

Als we vermoeden dat een app in strijd is met ons beleid, kunnen wij advertentieverzoeken van deze app verhinderen en kan de app worden beëindigd en niet meer worden geaccepteerd in MoPub, naast al onze rechten en rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan krachtens onze voorwaarden, en in de wet en in billijkheid. We kunnen ook andere apps van dezelfde Uitgeverpartner opschorten voor verder onderzoek, het account van de Uitgeverpartner beëindigen, betalingen aan de Uitgeverpartner opschorten of inhouden en/of weigeren om toekomstige apps van de Uitgeverpartner te accepteren.

Voor vragen over het MoPub-beleid voor Uitgeverpartners kunt u contact opnemen met uw MoPub-accountteam of policy@mopub.com raadplegen.

Treedt in werking op: 25 mei 2018