Legal

MoPub SDK-licentieovereenkomst

MoPub, een onderdeel van Twitter, Inc., werkt met Uitgeverpartners, Adverterende partners, Ondersteunde reclamebemiddelingspartners, Gegevenspartners en Fraude- en meetpartners (gezamenlijk "MoPub-partners" genoemd) voor het verstrekken van de MoPub-diensten.

Zoals uiteengezet in ons privacybeleid, zijn MoPub-partners doorgaans onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens. We raden u aan het beleid van de MoPub-partners te lezen om inzicht te krijgen in hun privacypraktijken, de rechtsgronden voor hun verwerking van uw persoonsgegevens en eventuele opties die ze bieden om controle uit te oefenen over deze verwerking. MoPub vereist dat onze partners zorgen voor naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving, van het MoPub-beleid voor Uitgeverpartners en van het MoPub-beleid voor Adverterende partners, waar van toepassing, en dat ze u voldoende informeren over hun verwerking van uw persoonsgegevens.

Onderstaande lijst treedt in werking op 25 maart 2020.

 

Uitgeverpartners

Uitgeverpartners zijn de bedrijven die apps ontwikkelen waarmee de MoPub SDK en API's worden geïntegreerd om u advertenties te kunnen tonen in hun apps.

Adverterende partners

Adverterende partners zijn adverteerders, adverteerdersplatforms, advertentienetwerken of andere advertentiebronnen die bieden op advertentie-inventaris via de MoPub-advertentiebeurs en die u advertenties aanbieden. Advertentienetwerken die Adverterende partners zijn, kunnen ook Ondersteunde reclamebemiddelingspartners zijn, zoals hieronder beschreven.

Bij het bepalen welke advertentie of advertenties voor u het meest relevant kunnen zijn, gebruiken deze Adverterende partners uw gegevens mogelijk om, naast andere activiteiten, te voorspellen welke advertenties of campagnes het meest waarschijnlijk uw interesse wekken en om andere gevolgtrekkingen over u te maken. Onze Adverterende partners kunnen uw gegevens ook delen met externe meetpartners om de effectiviteit van hun campagnes te meten, onder meer door gegevens die over u zijn verzameld via MoPub, te combineren met gegevens die over u zijn verzameld via andere kanalen, waaronder andere online en offline activiteiten. Raadpleeg het onderstaande privacybeleid voor meer informatie.

Gegevenspartners

Gegevenspartners zijn bedrijven die doelgroepsegmenten, waaronder demografische en interessesegmenten, creëren op basis van apparaat-id's, locatiegegevens en andere persoonsgegevens om Adverterende partners te de juiste doelgroep te bereiken.

Onder andere de volgende partijen zijn Gegevenspartners van MoPub:

 

Fraude- en meetpartners

Fraude- en meetpartners zijn bedrijven die helpen met fraudebestrijding, kwaliteit en beveiliging teneinde de veiligheid, beveiliging, privacy en juistheid van de MoPub-diensten te waarborgen, met inbegrip van het detecteren of clicks op advertenties frauduleus zijn en of advertenties zichtbaar zijn in een app. Sommige van deze partners zijn onze dienstverleners en handelen als gegevensverwerkers van uw persoonsgegevens.

Uitgeverpartners kunnen de MoPub-diensten gebruiken om softwarecodes van deze Fraude- en meetpartners direct op te nemen in hun apps. In dergelijke gevallen is de Fraude- en meetpartner een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke en als enige verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via de softwarecode.

Onder andere de volgende partijen zijn Fraude- en meetpartners van MoPub:

 

Vorige versies van de lijst met MoPub-partners vindt u hier.